Konstnär
Bodil Hedlund
Recensioner i urval, artiklar
Reviews, Articles

 


Stycken av kvinnligt liv 1997
Möte med mästarinnor 2003
Bilder med vacker efterklang 2004
Bildlandskap utan given karta 2004
Spegling av en konstnärs kynne 2001

Nygammalt måleri 1994
 

2011-oktober

Bodil Hedlund på  måleriets tio-i-topp-lista

http://hoglander.se/blog/2011/10/20/bodil-hedlund-pa-galleri-cupido/

 

2008-03-05 05:50  DD Dalademokraten

Konsthallen Folkets Hus i Ludvika
Som att vandra in i en mystisk sagovärld. Ur dimmorna och de vita slöjmolnen stiger olika bilder fram ur det djupa sinnestillstånd som vi kallar för drömmar. Det är skört och vackert och bär ton av lyrik som uppsöker själstillståndets intelligens snarare än det beräknade intellektets marscherande trumvirvlar. Så uppfattar jag Bodil Hedlunds målningar.


Jag glider sakta fram i en kanot på en stilla flod. Min paddel bryter vattenlinjen i tystnaden. Jag betraktar Hedlunds bilder och är på en gång både sårbar och öppen inför existensen. Hon har sina egna metaforer för att beskriva ett inre landskap. Vi kan skönja konturerna av lerkärl, städer, vatten, broar och klänningstyg. Att det handlar om den inre vägen snarare än den yttre är uppenbart. Människan som den stillsamme, vegeterande och sökande varelsen. Hon som vill dra sig undan larmet och striderna. Sökandet mot en namnlös andlighet. Det är inte paradiset utan konturerna av en långsam och tankfull sinnesstämning som Bodil Hedlund vill åt. En stilla fromhet bortom religionerna och dess förkunnare. Bilderna tycks vara hämtade från evighetens kammare. Från det bortvända som mäter ut avstånd mot den blankpolerade och innehållslösa ytan.
Hedlund har också mycket riktigt skrivit följande rader i början på sin konstnärskarriär för mer än 15 år sedan.
”Kanske har jag mött min gud i några få möten i livet med verk av konstnärer som jag trott mig fullständigt se och förstå/ tänk att ge upphov till bara ett enda sådant möte.../

En av målningarna befinner sig sannerligen i det djupaste blå. Denna kulör som inrymmer både svärta, längtan och skönhet. Blå himlen blues sjöng en gång punkikonen Thåström med en stämma slipad av sandpapper.
”Jag älskar skuggan på Blå himlen bar.
Jag går dit och dör en bit, en bit varje dag.
Där dansar oskulden som glittrande guld,
bland trasiga hjärtan dränkta i skuld.”
Bodil Hedlund kommer från Östersund men bor och verkar i Stockholm sedan mer än 30 år. Hon har haft ett 70-tal separatutställningar i Sverige och utomlands. Hedlund finns representerad i en rad offentliga sammanhang.

ULF LUNDÉN


Recension i Uppsala Nya Tidning, UNT 1 februari 1997
Stycken av kvinnligt liv

Erfarenheter av liv tar gestalt i Bodil Hedlunds svindlande utställning av målningar, som nu visas på Galleri Smedhamre i Uppsala. Hedlund är Evert Lundquists like, men hennes referenser är en kvinnas och hennes måleri har en subtil dimension som saknas i Lundquists rustika manlighet, skriver Cristina Karlstam.

Den vita koppen heter en målning av Evert Lundquist från 1972. Ett enkelt vardagsting, en kopp, ställd som solitär i ett flerskiktat färglandskap. En fysisk form som samtidigt sublimerats, som vore den det dyrbaraste man sett.

Bilden av Lundquist träder fram på den inre näthinnan vid mötet med Bodil Hedlunds målning Antydd vit, som ingår i hennes nya, bedövande starka utställning hos Galleri Smedhamre. Likheterna mellan de båda målarnas verk är påfallande, associationerna till Lundquist tycks nästan alltför självklara.

Ändå finns där en skillnad som tycks mig alldeles avgörande. Mot Lundquists kroppsliga vardaglighet står Hedlunds nästan andliga mystik. Antydd vit är ingen vardagsvara som lyfts upp till konst av en målares trollstav. Bodil Hedlund tycks börja från rakt motsatt håll. Ur en existentiell erfarenhet  hämtar hon sitt språk, som i bild gestaltas i tidlösa former som krukor, urnor, fat. Färgen bär den flerskiktade livserfarenhetens hela rikedom, formen berättar om mänskliga erfarenheter som öppenhet, beredskap, sårbarhet.

Jag har alltid tänkt på Bodil Hedlunds måleri som mycket kvinnligt, rotat i en kvinnoerfarenhet som inte ryms i Lundquists rustika manlighet. Vari denna specifika kvalitet består har varit svårare att bestämma. Den nya utställningen öppnar dörren mot just en sådan verklighet, som tidigare bara anats men som nu får sitt explicita uttryck.

I en svit om fyra målningar sammanfattar Bodil Hedlund ett helt kvinnoliv, sin egen mormors, men visualiserar också det som är grunden till hennes eget liv. ”Vi präglas av erfarenheter inte bara i våra egna liv utan även av sådant som tidigare generationer gått igenom” skriver konstnären i en kommenterande text till de fyra målningarna.

Det är en svit målningar som handlar om bundenhet och frigörelse, om beroende och självständighet, allt fokuserat kring den unga kvinnan i seklets början som sedan blev Bodil Hedlunds mormor. I övriga målningar i sviten finns knappt läsbara dokument ur denna kvinnas liv liksom tidstrogna kvinnoemblem som korsetten, här benämnd livstycke med ett språkbruk som öppnar för nya betydelser. Livstycke, ett stycke liv. Plötsligt faller ett nytt ljus över Hedlunds övriga målningar av de öppna kärlen. I ljuset av de fyra ”livsmålningarna” får målningar som Ensam, Utsatt, Ogripbar sina nya betydelser, blir till metaforer för mänskliga tillstånd och känslor. Den svåruppnådda gemenskapen mellan två solitärer gestaltas i målningen Två anade, den lika svåråtkomliga självkännedomen i Ogripbar.

Bodil Hedlunds målningar tycks framkallade från en långväga inre resa och från avlägsna stycken av liv, specifika för konstnären och samtidigt gemensamma för oss alla. Med färg på duk antar de kropp och gestalt, utan att förlora sin sköra bräcklighet. Med minnen av liv handskas man varsamt, som vore dessa brottstycken de värdefullaste ting som kan ägas.

Cristina Karlstam


Recension i Borås Tidning 26 oktober 2003. Utställning på Galleri Bacchus tillsammans med skulptören Inger Weichselbaumer
Möte med mästarinnor

"..... Den här gången är nog Bodil Hedlunds stadsvyer (imaginära och ofta fungerande lika bra upp och nedvända) starkast, men även de allt läckrare faten och skålarna har liknande drag av 'andliga avbilder' - jag tänker på Auerbachs tal om Balzacs realism i Mimesis och orden om densamme i Nadars memoarer. Balzac lär ha vägrat låta sig fotograferas därför att varje 'kropp bestod i sitt naturliga tillstånd av en serie andliga avbilder lagrade på varann i oändlighet, insvepta i oändligt tunna hinnor'. Han var var rädd att fotot skulle lägga beslag på, lösgöra och förbruka ett av dessa lager i hans kropp.
Vare därmed sagt att även Bodil Hedlunds bilder har den karaktär av lösgjorda hinnor av realitet, ett slags magik, kring de föremål som avbildats, samtidigt som varje bilds egenskap av 'hinna' betonas med rispnings- eller andra materialeffekter. Likaså är hennes behandling av färg och struktur frigjord till egen effekt, till 'aggregat av utseenden som med rätt fokusering kan blotta betydelseskikt i mängd' för att återigen apostrofera Balzac. Skönhetsupplevelsen har ett drag av unicitet som ständigt öppnar för nya tolkningar. ......Att det är två mästarinnor som Galleri Bacchus valt för sitt 20-årsjubileum är uppenbart."

Rolf Haglund

Recension i Nerikes Allehanda 23 april 2004 av utställning på Galleri Nord
Bilder med vacker efterklang

Efter sex år ställer Bodil Hedlund åter ut i Örebro. Det är något att vara glad för. Att möta hennes tekniskt skickliga och särpräglade måleri var och är en stark upplevelse. Somligt känns igen, annat är nytt. Där finns fortfarande 'stilleben' med enkla skålar och krukor men också landskap.
En stadsform med tak och torn framträder i natten, sparsamt belyst av det sista dagsljuset eller månen. Det är en vision eller en hägring av en stad. Jag kommer att tänka på bibelns Sodom och Gomorra, för där finns något dystert och ödesmättat eller är det tvärtom längtan?
Att det rör sig om en abstraktion och inte någon bestämd stad markeras med blå linjer och stänk över bilderna. Lite tveksam är jag till mängden variationer av samma motiv på utställningen.
Abstrakta men ändå innehållsrika är några vita målningar med spår av liv och verksamhet. Stänk och plumpar, röda märken efter fingrar och ringar som efter glas på ett gammalt bord antyder svunnen dramatik och tristess. Än mer dramatisk känns den blodröda målningen Requiem.
Stilllebenmålningarna har en ljusare stämning. Föremålen liksom uppenbarar sig ur luften eller kanske skulle man kalla det etern, det osynliga som man förr trodde fyllde rymden.
Det känns som om konstnären fyller sina bildrum med någon okänd materia, laddad med en energi som avslöjar sig i virvlande vita slöjor och stänk runt tingen.I den stora målningen Mot ljuset samlar sig slöjorna till en vit dimma som strömmar ut ur ett mörkt rum genom en ljus öppning. Det är nog fler än jag som upplever något slags existentiellt eller andligt innehåll i den målningen, men där finns inga pekpinnar eller bestämda utsagor.
Bodil Hedlund skapar bilder som, för att låna en musikalisk term, har en lång  och vacker efterklang. En fin avslutning på galleriets säsong.

Lena Asker

Recension i Göteborgsposten 2004, av utställning tillsammans med Carl Johan De Geer, Marianne Lindberg De Geer, Jarl Ingvarsson, Marie Capaldi, Johans Petterson på Galleri Bacchus
Bildlandskap utan given karta

" ... Ett annat bildspråk har Bodil Hedlund. Måleriet är fullt av mystik. Jordfärger lyses upp av ett vitt och gråblått som skapar ljuset i verken. Landskap gestaltas med antydningar. Varken plats eller tid låter sig bestämmas, vilket gör miljöerna gåtfulla. Figurativa detaljer är lika eteriska som abstrakta former. Hedlunds dova kolorit skiljer sig från ..."

Recension i Jönköpings Tidning April 2001 av utställning på Galleri Bergström
Spegling av en konstnärs kynne

Bodil Hedlund söker formen på ett annorlunda sätt. Hon låter skålar och krukor växa fram i ett skiktmåleri som i huvudsak grundas på jordfärgerna med vitt och dovt blått som ljusskapare. Jag frestas kalla hennes former käril för det är något tidlöst, ålderdomligt i hennes målningar. Hennes käril är öppet generösa och bjuder på sig själva utan förbehåll.

Det handlar inte om stilleben i gängse mening utan mer om ren form, ofta endast antydd och som smälter samman med bakgrunden. Det är ett spännande måleri som hon ytterligare utvecklar i stiliserade landskap, siluetter av torn och hustak och punktvisa fläckar av ljus genom vitt och gult men i övrigt mot en färgskala svarande mot hennes käril.

En helt annan sida visar hon i sina kompakta järnformer, jag tänker omedelbart på strykjärn eller som form betraktad en slags avkapad och aningen spetsad oval. Till skillnad från kärilen är det en tung form som står stadigt på underlaget och ibland sjunker ner i detta men genom hennes teknik, skikt på skikt, lager på lager, blir resultatet ett intressant motsatsförhållande mellan det mycket tunga som liksom lättar och lyfter av egen kraft. En serie silkscreen med familjefoto av ålderdomligt slag med symbolmättade föremål kompletterar en sevärd utställning.

Maria Campbell

Recension i Nerikes Allehanda av utställning på Konstfrämjandet i Örebro 1994
Nygammalt måleri

Jag och andra har under en tid uppmärksammat och möjligen underblåst en ny riktning i svensk konst. Ja alldeles ny kanske den inte är eftersom den till en del skulle utgöras av en återkoppling till det traditionella måleriet. En nygammal riktning alltså, det "nya" måleriet. Jag är långt ifrån ensam om att se denna tendens i den unga konsten. Men det finns också gott om mothugg. I samma tid som några tycker sig se en renässans för ett stillsamt och i väsentliga drag traditionellt måleri så ser andra hur måleriet är en utdöende form av konst. Det är förvissa inte första gången. Måleriet, ja konsten i stort har dödförklarats många gånger nu genom konsthistorien. Stockholmskritikern Lars-O Eriksson är bara en i raden av dödgrävarna.

Ändå rör hon sig. Konsten lever. Ja, måleriet , detta urgamla konstuttryck, lever, rör sig, utvecklas till och med. Men i enlighet med saenss natur, i största stillhet. Idag är måleriet en ganska försynt och diskret verksamhet. Här är ett område inom konsten där "small" fortfarande kan vara "beautiful" och där det nedtonade avskalade och småformatiga uttrycket kan ha monumentala kvaliteter och bjuda på svindlande skönheter.

På Konstfrämjandet i Örebro ställer nu en god representant för detta nygamla måleri ut. Hon heter Bodil Hedlund och har alldeles följdriktigt gjort en sparsmakad, anspråkslös liten utställning.

Färgskalan är lågmäld. Jordfärger med ett och annat inslag av lysande blått. Motivkretsen är knappast eller storvulen: enkla kärl, krukor. Enkla stilleben, någon gång öppningen mot ett landskap. Till synes inga livsfrågor, häftiga åtbörder eller dold symbolik.

.....Naturligtvis har varken Bodil Hedlund eller någon annan patent på detta motiv. Kärlet är ett av de äldsta konstnärliga uttrycken och därför fyllt av möjligheter, symboler och mänsklighet. Som konstnärligt motiv är det outtömligt.

Om de yttre motiven hos Bodil Hedlund domineras av krukor så finns det ändå ett annat tydligt spår i själva måleriet som är minst lika viktigt. Kanske är till och med krukorna ett slags alibi för att med kraft kunna ägna sig åt detta andra. Jag tänker på penseldragets egenvärde hos Bodil Hedlund. Hur hon i svepande men exakta rörelser genomför något som kanske kan jämföras med japansk kaligrafi. Visst är en krukas kant en kant men den är också ett hisnande penseldrag, ett äventyr i sig.

Jag tycker synd om dem som resonerat sig in i en sådan position att de finner det omöjligt att se sådant. Oavsett vad de säger så inte är måleriet dött inte.

Peter Ekström

 Åter / Back