Bodil Hedlund 
Pågående utställning: Galleri Uddenberg   8-23 oktober 2022
Kastellgatan 7 Göteborg Hemsida

 

 
    '
   

Ateljé
Studio

 

Målningar
Konstverk
Works

 

Konstnären
The artist

CV
Meritlista.html

Från utställningar
From some exhibitions

Kommande
utställningar
Future
exhibitions

 

Konstnären hemma
Artist at hom
e

Recensioner
Reviews

Kontakta
Contact
details

Se även  Bodil Hedlund på  https://artworks.se/konstnarer/bodil-hedlund
och Saatchi Art  https://www.saatchiart.com/Hedlund
och Konstnärshusets Bilddatabas http://konstnarshuset.org/medlemmar/alla/bodilh
samtliga med 

Målningar till Salu

Boken Bodil Hedlund, Livstycken i ny utgåva / The book Bodil Hedlund, Bodices
 

 

  https://www.bodilhedlund.com/Synopsis_Bildmaterial_B%20Hedlund.html
www.bodilhedlund.com/Synopsis_Bildmaterial_B%20Hedlund.html
  Senast uppdaterad 2022-10-05
Copyright Bodil Hedlund